MENU LOG IN CART {{currentCart.getItemCount()}}
 • 逢甲大學              9/6                       08:00~17:00     社團博覽會場地

 

 • 臺北大學              9/10~9/11          11:00~14:00     社團博覽會場地

 

 • 文藻外語大學      9/12~9/14           9:00~17:00      文園 J101教室

 

 • 成功大學              9/19~9/20           5:00~10:00      社團博覽會場地

 

 • 文化大學              9/26                    10:00~18:00     大忠館餐廳2樓

 

 • 靜宜大學              9/27~9/28          9:00~17:00       活動中心一樓

 

 • 政治大學              10/2~10/3          10:00~17:30     集英樓雨棚下

 

 • 東海大學              10/8~10/9          10:00~17:30     男宿餐廳前廣場

 

 • 淡江大學              10/16~10/17     10:00~18:00     文學館前廣場

 

 • 中原大學               10/18~10/19    10:00~17:00     教學大樓1F

 

 • 東吳大學               10/22                09:00~17:30     城中游藝廣場 

 

 • 黎明技術學院       10/23~10/24     10:00~17:30     學生餐廳

 

 • 高雄醫學大學       10/24~10/25     10:00~17:30     國際學術研究大樓B1全家前

 

 • 清華大學               10/30~10/31     11:00~17:00     清大小吃部